Криминальная хроника

Район прокуратурасында

Төзелеш законлы булсын

Илеш районы прокуратурасы тарафыннан шәхси эшкуар Сәлимә Га-рипованың шәһәр төзелеше закончалыгы белән бәйле эшчәнлеге тикшерелде. Тикшерү вакытында тиешле рөхсәте булмаган килеш аның “Экспресс оптика” магазинына янкорма төзүе ачыкланды. Әлеге шәхси объект торак булмаган объект төренә керә.

РФ Шәһәр төзелеше кодексының 51 статьясының 1,2 өлешенә ярашлы, капиталь төзелеш объектларын төзү һәм реконструкцияләү төзелешкә рөхсәт нигезендә гамәлгә ашырыла. Ә төзелешкә рөхсәт проект до-кументациясенең шәһәр төзелеше җир участогы планы таләпләренә һәм территорияне межалау проектына (төзелеш,реконструкцияләү бер сызыкка урнашканда) ярашлы башкарылуын раслаучы һәм төзелеш хуҗасына төзелеш яки реконструкция эшләрен башкару хокукын бирүче документ булып тора. Биредә бары тик югарыда исемләнгән Кодекста билгеләнгән аерым очраклар гына исәпкә алынырга мөмкин. Шәхси эшкуар С.Гарипова тарафыннан әлеге статья үтәлмәгән. Нәтиҗәдә, Башкортстан Республикасы Арбитраж судының 2012 елның 27 ноябрендәге карары белән ул административ җа-ваплылыкка тарттырылды һәм РФ Административ хокук бозулар турындагы кодексының 9.5 статьясының 1нче өлешендә каралганча, аңа 20000 сум күләмендә штраф салынды.

Алдагы вакытта гражданнар законнарны төгәл үтәүгә игътибарлырак булсыннар иде, чөнки шул очракта гына аларның законлы хокукларын тиешенчә якларга мөмкин булачак.

Динар Хәйруллин,

район прокуроры ярдәмчесе.